Här finns de lägenhetsritningar som en gång bifogades den broschyr vilken användes innan byggstart för föreningens hus. De är inte helt skalenliga men visar förhållandevis bra mått. De är heller inte nödvändigtvis överensstämmande med hur lägenheten ser ut invändigt med tanke på vissa innerväggar eller dörrar. Men de ger en fingervisning om lägenhetens utseende.

Ladda ned

 


Isbergs gata 28
Isbergs gata 24
Isbergs gata 20
 
Isbergs gata 16
 
Isbergs gata 12