Föreningsinfo

Föreningens namn: Brf Dockterrassen
Fastighetens namn: Skrovet 2
Byggår: 2008
Friköpt mark
Antal lägenheter: 85 st
Lokalarea: 485m2
Energiprestanda: 90 kWh/m2/år
Husets skick:

  • Elmätare för individuell avläsning
  • Vattenmätare för individuell avläsning av varmvattenförbrukning 

I avgiften ingår: kallvatten, värme, trappstädning, bostadsrättsförsäkring. Varmvatten och el debiteras efter förbrukning.

Kabel-Tv: Ownit minipaket ingår dvs SVT1+2, TV4, SVT24, Kunskapskanalen och TV 6
Bredband: Ownit FiberLan upp till 1000 Mbit/s ingår. Kostnaden är 108kr/mån per lägenhet och är utöver hyran.

Ordförande: Göran Wadsten tel:0766498704
Ekonomisk förvaltare: Bredablick Förvaltning AB i Malmö

Teknisk förvaltning: Liva Fastighetsservice 

Notera att Bredablick i samband med ägarbyte vill ha reda på säljarens nya adress

Gemensamma utrymmen: Gästlägenhet/föreningslokal
Parkeringsmöjligheter: Föreningen disponerar 50 platser för uthyrning i husets garage samt 10 platser på tvärgatan. Besöksparkering finns i parkeringshuset Dockan samt på tvärgatorna till Hallenborgs gata. Tills vidare finns också en parkeringsplats bredvid Dockplatsen.

Tillvägagångssätt vid överlåtelse

Överlåtelser hanteras av vår ekonomiska förvaltare Bredablick Förvaltning. Följ nedanstående instruktioner

1) Mäklaren ska skicka in blankett för medlemsutträde för säljare och medlemsansökan för köpare, tillsammans med köpeavtalet. Handlingarna skickas till Bredablick i original till följande adress:

    Bredablick Förvaltning
    Box 243
    201 22 Malmö

Blanketter kan hämtas på http://bredablickforvaltning.se/blanketter

2) Bredablick inhämtar styrelsens godkännande av överlåtelsen.

3) Bekräftelse skickas till mäklaren då överlåtelsen godkänts av styrelsen.

4) Vid utflyttning skall en obligatorisk besiktning av lägenheten utföras av Bredablick Förvaltning, när dokumenten kommer in till Bredablick arrangerar dom med säljaren en besiktning, denna bekostas av föreningen.
   

Avgift vid överlåtelsekostnaden.

Från och med 2016 utgår avgift  samband med överlåtelse och pantsättning av lägenhet.
Vid överlåtelse av bostadsrätt utgår en avgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp.
Vid pantsättning av bostadsrätt utgår en avgift på 1% av gällande prisbasbelopp för varje pantnotering.

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar
Årsredovisningar