Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:   

Styrelsen består av 

Ordförande

Göran Wadsten

Vice Ordförande

Håkan Rönnlycke

Sekreterare

Ulf Persson

Ledamöter

Frank Holm

Per Åhré

Suppleanter

Joakim Brandt

Christer Grahn

Anders Granholm

Henrik Swensson