Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:   

Styrelsen består av 

Ordförande

Göran Wadsten

Vice Ordförande

Håkan Rönnlycke

Sekreterare

Ulf Persson

Vice Sekreterare

Christer Grahn

Ledamot

Joakim Brandt

Suppleanter

Frank Holm

Ann Granbom

Lars-Erik Olsson

Per-Otto Bengtsson