Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:   

Styrelsen består av 

Ordförande

Göran Wadsten

Vice Ordförande

Håkan Ronnlycke

Sekreterare

Ulf Persson

Vice Sekreterare

Christer Grahn

Ledamot

Lars-Erik Olsson

Suppleanter

Ann Granbom

Christian Nilsson

Lars Wallersköld

Per-Otto Bengtsson