Valberedningen har som uppgift att på föreningens årsstämma ge förslag på vilka personer som ska sitta i föreningens styrelse samt ge förslag på revisorer. Valberedningen är oberoende av sittande styrelse, och styrelsen får inte påverka valberedningen i dess arbeta med att hitta och föreslå kandidater till styrelsen. Genom en aktiv dialog med styrelsen och med föreningens medlemmar vill vi i valberedningen även bidra till ökad gemenskap och engagemang i vår förening. 

 Om du som medlem är intresserad av att delta i styrelsen så hör gärna av dig till valberedningen på nedanstående mailadress.  

 Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via mejl:

Thomas Petersson, sammankallande Isbergs gata 24
Thomas Lönntoft Isbergs gata 16
Anders Lilja Isbergs gata 12
Anders Samuelsson Isbergs gata 20