VVS

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Lämna in en ansökan om du planerar några förändringar i badrummet eller tänker flytta
köksmaskiners position.

 

 Bad och duschrum 

Badrumsrenoveringar ska vara fackmannamässigt utförda av auktoriserade företag.
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV),
samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vi kräver att du endast anlitar hantverkare
som har dessa behörigheter.

Att tänka på vid nya installationer gällande VVS
En Säker Vatteninstallation ska enligt gällande installationsregler utföras av en auktoriserad VVS-installatör/ montör med branchlegitimation och
vid installationen skall endast material användas som följer branchreglerna. Reglerna för Säker Vatteninstallation betraktas idag som fackmässigt
utförande och är en förutsättning för att försäkringen skall helt täcka en eventuell skada.

Vattenanslutningen till disk- och tvättmaskin ska ha avstängningsventil  med manöveranordning som är synligt placerad och lättåtkomlig. Andra
vattenanslutna apparater t.ex. ismaskin eller kaffemaskin ska ha anstängningsventil med lättåtkomlig manöveranordning.

Om t.ex. din blandare inte har separata avstängningsventiler rekommenderas starkt att montera sådana på samtliga anslutningsrör när byte
eller renovering sker.

 

När du behöver anlita ett auktoriserat VVS-företag kan du t.ex. anlita nedan firma. Föreningen har ett muntligt avtal att använda detta för VVS arbeten
som gäller de gemensamma delarna av vår fastighet och uthyrda lokaler.

                        Sandbäckens Rör i Malmö AB
                        Sångleksgatan 8D
                        215 79 Malmö
                      
                        Kontaktperson: Mikael Prahl 
                        Telefon:           0707 45 62 75
                         Mail :              eller


                       
Kök 

  • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan till styrelsen innan du börjar
  • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet ( se ovan)
  • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker ( Se under rubriken "El" )
  • Inga extra fläktar får kopplas in till ventilation