Alla lägenheter har minst en balkong eller terrass. Alla förändringar på någon av dessa måste följa föreningens riktlinjer. Det är ej tillåtet att montera eller sätta upp enskilda förråd/bastu,etc. Kontakta styrelsen för mer information innan du gör förändringar.

Det är förbjudet att spola balkonger eller terrasser med slang eller högtryckstvätt.

MARKIS
Föreningen har några olika tyger som är godkända för användning till markis. Se under rubriken "Skötselråd" eller kontakta styrelsen för att får reda på utseende och leverantör.

ALLMÄNNA REGLER
Det är inte tillåtet att borra i fasaden eller balkong-/terrassgolvet på grund av risk för fuktskador i fasaden eller frostskador i betongen.
Det är tillåtet att borra i balkongens tak, dock max 4 cm djupt hål