I garaget finns fyra barnvagnsförråd. Trapporna Isbergs gata 12 och 20 har förråd i anslutning till slussarna till garaget, trappan Isbergs gata 16 i källargången mellan den trappan och Isbergs gata 16. Trapporna Isbergs gata 24 och 28 har ett gemensamt barnvagnsförråd i garaget just utanför slussen till Isbergs gata 24.