Räddningstjänsten får ca 10 000 larm om brand i byggnader varje år. Det omkommer cirka 100 personer per år i bränder i Sverige. Du kan inte helt skydda dig från en brand, men du kan begränsa skadorna (källa: Boverket). Konsekvenserna kan bli förödande för både liv och hem om en brand bryter ut. Därför vill vi uppmärksamma några viktiga punkter nedan att beakta.

 

Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.
I garaget samt källargångarna sitter ett antal brandsläckare utplacerade (totalt 9 st). Vi rekommenderar samtliga boende i föreningen att notera vart dessa finns.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

 

Grillning på balkong/uteplats
Det är tillåtet att grilla på balkong/uteplats men endast med gasol- eller elgrill. Kol får under inga omständigheter användas då det medför brandrisk.
Läs mer om detta under Trivselregler.

 

Hemelektronik
Vi lever idag med ett flertal olika elektroniska apparater i hemmet som kräver laddning. Många går hemifrån med mobilladdaren inkopplad i väggen och detta kan leda till brand. Försök att alltid koppla ur laddningsenheter som inte används, i synnerhet nattetid och när hemmet lämnas. På så vis bidrar vi till en säkrare miljö för oss själva och våra grannar.
Det förekommer även fall då vitvaror har börjat brinna och därför rekommenderar vi att man inte lämnar hemmet med dessa igång.

 

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. Detta innebär att cyklar, barnvagnar, rullskridskor, etc. skall förvaras på ytor avsedda för detta dvs i bostaden, garaget eller förrådet.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand ("Rädda-Larma-Släck")

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.