I garaget finns det ett antal platser avsedda för cyklar och även mopeder.

På föreningens innergård finns det också ett antal cykelställ.

Det har visat sig att föreningens medlemmar är cykelfrälsta vilket innebär att det finns för få cykelställ. Den medlem som inte nyttjar sin cykel regelbundet får gärna tänka på att inte ta upp onödig plats och kanske istället ha cykeln i sitt källarförråd.