Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

Om du behöver ha kontakt med behörig elinstallatör så kan du t.ex. kontakta nedan företag, med vilket  föreningen har ett muntligt
avtal med gällande elinstallationer i vår fastighet.

         G.O. Elservice AB
         Att. Göran Olskander
         Vävslagargatan 15
         244 53 Furulund

         Tel:      0709 828484
         Mail:   
                   www.goelservice.se 

 

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i lägenheten känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom
kroppen om något går fel. Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman