De flesta element/radiatorer som finns i varje lägenhet har ett friskluftinsläpp i väggen bakom radiatorn. För att förhindra smuts att tränga in i lägenheten sitter det ett filter mellan radiatorn och luftinsläppet i väggen. Dessa filter byts ut ungefär vartannat år. Föreningen bekostar filtren för samtliga lägenheter men själva bytet gör lägenhetsinnehavaren själv.

Styrelsen meddelar när det är dags att byta filter och var dessa finns att hämta.