NÄR DU FLYTTAR UT

När du som boende flyttar och lämnar lägenheten i Brf Dockterrassen finns det ett antal saker som tillhör lägenheten och skall lämnas kvar:

  • Bruksanvisningar för vitvaror i kök och tvätt
  • Digitalbox för TV
  • Lägenhetsnycklar och taggar för passersystem
  • Kommande avgiftsavier
  • Bredablick kontaktar Er för besiktning av lägenhet i samband med utflyttning, kostnaden debiteras på föreningen

Kontakta Ownit och meddela vilket datum du flyttar ut och din nya adress, för att säkra att betalning för TV:s play-tjänster och telefoni kommer till rätt person.

 

NÄR DU FLYTTAR IN

När du flyttar in i Brf Dockterrassen bör du snarast

  • Ändra namnskylt på postfack (enligt instruktioner) och tidningshållare
  • Beställa hos styrelsen, extra taggar/ nyckelbrickor utöver de tre som tillhör lägenheten
  • Kontrollera källarförrådet
  • Kontakta Ownit (se nedan)
  • Lägg till ditt privata telefon eller mobilnummer för öppning av porttelefonen. Kontakta styrelsen.

 

Ownit TV/Bredband och telefoni
Vid inflyttning skall lägenhetsinnehavaren kontakta Ownit för att de skall ha aktuella uppgifter om vem som bor i lägenheten. Om du vill ha större TV utbud än det som ingår i föreningens basutbud,
så beställer du detta hos Ownit. Se Ownits hemsida för mer info.