Det finns två miljörum för sopsortering, ett stort i anslutning till gården och ett mindre med ingång bredvid garagenedfarten. Det mindre är i huvudsak avsett för de boende Isbergs gata 16.

Det är viktigt att alla följer de riktlinjer som finns för sopsortering. Följ de uppsatta anslagen i miljörummen och läs gärna de informationsblad från Sysav som kommer med jämna mellanrum i postfacken. I värsta fall kan föreningen få betala en avgift om sorteringen inte är riktig vilket i förlängningen bekostas av alla lägenheter. Alltså är det även viktigt att inte kasta sådant i kärlen som skall tas till någon återvinningscentral. Stena Recycling som tömmer kärlen kommer inte att ta med sådant som ställs bredvid kärlen. 

Föreningen har även sopkärl för matavfallssortering. De papperspåsar som skall användas skall finnas att hämta i miljörummen men det går också att hämta i många större livsmedelsaffärer.

Det är Stena Recycling som sköter återvinningen och VA Syd sköter restavfall / brännbart (sopor) och kompost.

 

Kameraövervakning i miljörummen 

Syftet med kameraövervakning är att förhindra felsorteringar i miljörummen där grovsopor dumpats som kostar föreningen extra mycket pengar. Den rättsliga grunden är berättigat intresse. En intressevägning har gjorts där föreningens intresse att komma till rätta med problemet väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Styrelsen har vid flertalet tillfällen gått ut med information till medlemmarna om att endast anvisade sopor får slängas i miljörummen. Detta har skett med information på hemsidan, med skyltar i miljörummen. Trots detta har det vid tillfällen fortsatt med nedskräpning av miljörummen, vilket inte gett oss annat val än kameraövervakning.

Yta som övervakas: Miljörummen.

Tider som bevakas: Alla tider på dygnet.

Lagring: Material lagras max 7 dagar.

Behörighet till data: Styrelsen utser 1-2 personer i styrelsen. Data granskas endast vid grövre felsorteringar och delges inte utanför styrelsen.

Rättigheter: Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Exempelvis rätt att ta del av kameraövervakningsmaterialet på dig, samt att få bekräftat att materialet på dig har raderats. 

 

SORTERINGSGUIDE

Klicka på respektive rubrik nedan för att se vad som är bra eller dåligt att kasta i just den soptunnan.

 

JA TACK

Burkar
Flaskor
Påsar
Hinkar
Dunkar
Korkar
Lock
Fruktnät
Tuber
Chipspåsar
Frigolit
Tråg
Bag-in-boxpåsar
Plastfolie

NEJ TACK

Plastkrukor
Disk- och tandborstar
Pantflaskor
Plastleksaker
Plastmöbler

 

JA TACK

Konservburkar
Tuber
Lock
Värmeljushållare (dela på dopp och vekehållare)
Kapsyler
Aluminiumfolie och formar
Folien på t ex creme fraiche-burkar

NEJ TACK

Chipspåsar
Grillgaller
Stekpannor
Kastruller
Bestick
Skruv
Spik
Plåthinkar
Bag-in-boxpåsar
Metallburkar med färg eller lösningsmedel
Elektriska och elektroniska produkter

 

 

JA TACK

Katong eller wellpapp
Pastapaket
Flingpaket
Mjölk- och juicepaket
Papperskassar
Omslags- och presentpapper
Toa- och hushållsrullar
Engångstallrikar och muggar av papper
Äggkartonger
Papperspåsar för t ex mjöl, socker, hundmat, godis

NEJ TACK

Tidningar
Böcker
Pärmar
Kuvert
Frigolit

 

JA TACK

Dagstidningar
Reklam
Telefonkataloger
Broschyrer
Veckotidningar
Rit- och skrivpapper
Pocketböcker

NEJ TACK

Pappersförpackningar
Papperskassar
Kuvert
Omslagspapper
Böcker
Wellpapp
Post-it-lappar
Pärmar

 

 

JA TACK

Matrester
Grönsaker
Rotfrukter
Frukt
Kött
Fisk
Ägg, även skal
Te och tepåsar
Kaffe och kaffefilter
Bröd och kakor
Lite hushållspapper och servetter

NEJ TACK

Bomull
Tuggummi
Fimpar
Snus
Kattsand
Förpackningar av plast
Förpackningar av papper

 

JA TACK

Väl förpackade hushållssopor från slaskhinken
Kattsand
Blöjor
Kuvert
Tamponger och bindor
Snus
Fimpar
Tops
Tand- och diskborstar
Uttjänta kläder och skor
Uttjänta dricksglas
Porslins- och keramikföremål
Dammsugarpåsar
Kondomer
Gummiband och snören
CD- och DVD-skivor
Kassett- och videoband

NEJ TACK

Farlig av fall
Elavfall
Stora sopor som t ex trasiga möbler

 

 

JA TACK

Glasflaskor
Glasburkar

NEJ TACK

Glasflaskor med pant
Glöd- och lågenergilampor
Lysrör
Trasiga rutor
Dricksglas
Porslin
Keramik
Spegelglas

 

JA TACK

Obs! Enbart ofärgade glasförpackningar
Glasflaskor
Glasburkar

NEJ TACK

Glasflaskor med pant
Glöd- och lågenergilampor
Lysrör
Trasiga rutor
Dricksglas
Porslin
Keramik
Spegelglas 

Följ gärna också källsorteringsguiden eller läs mer på

Information om matavfall
 sysav.se
 vasyd.se