Parkering

Föreningen har 50 bilplatser och 4 mc-platser i garaget. 12 av dessa bilplatser är utrustade med laddstolpar för el-bil.  Dessutom disponerar föreningen 10 bilplatser utomhus samt ett antal bilplatser i det anslutande garaget under kontorsfastigheten. Vissa av dessa bilplatser (natt/helg-platser) får endast användas under icke kontorstid.

Hyran per månad för dygnet-runt-platserna i garaget är 900 kr i månaden. Uteplatserna kostar 425 kr i månaden, mc-platserna 325 kr i månaden och el-platserna 1100 kr + elkostnaden. Kostnaden för el debiteras kvartalsvis.

En plats är inte bunden till en lägenhet och ingen lägenhet kan tilldelas mer än en bilplats. Du ansöker om parkeringsplats via nedanstående formulär.
Fjärröppnare till garageporten kan köpas via föreningen för 500 kr. Vid återlämnande av fjärröppnaren till föreningen återfås 300 kr.   Refresh Captcha