Föreningens porttelefon är kopplad till telenätet vilket betyder att man öppnar ytterdörren med hjälp av sin egen fasta- eller mobiltelefon.
Porttelefonen fungerar även som kodlås till ytterdörren. Mellan 22.00 och 06:00 ( alla veckan dagar ) fungera inte portelefonen som kodlås utan man måste då använda sin normal dörrnyckel.

För att få porttelefonen kopplad till ditt telefonnummer (fast eller mobil) måste du kontakta vår fastighetsskötare  - Liva Fastighetsservice ( föreningens tekniska förvaltning.)

 

Koden till porttelefonen ändras vid oregelbundna tillfällen dvs. när man finner det behövligt.

 

 

Porttelefonens funktion

När ett samtal kommer från porttelefonen till din fasta eller mobiltelefon och du svarar så kan du prata med den som ringer från porttelefonen. För att öppna
ytterdörren slår du "5" på din telefon.