Föreningens porttelefon är kopplad till telenätet vilket betyder att man öppnar ytterdörren med hjälp av sin egen mobiltelefon.
Varje lägenhet kan ha mer än ett mobilnummer kopplat till porttelefonen

För att få porttelefonen kopplad till ditt telefonnummer måste du maila styrelsen. ( ).

Varje lägenhet har tre taggar/nyckelbrickor. Om ni behöver fler kan man beställa till en kostnad av 75 kr/st. 

 

Porttelefonens funktion

När ett samtal kommer från porttelefonen till din mobiltelefon och du svarar så kan du prata med den som ringer från porttelefonen. För att öppna
ytterdörren slår du "5" på din telefon. Porttelefonens uppringningsnummer är: 040 643 78 03