På bottenvåningen i varje trappa finns det postfack för varje lägenhet. Föreningen önskar att dessa hålls ”så rena” som möjligt genom att enbart använda en speciell mall (se nedan) för namnskylten.
Det finns ett speciellt litet fack för en röd/grön lapp som markerar om reklam är önskvärt eller inte. Om den röd/gröna lappen kommit bort kan styrelsen tillhandahålla en ny sådan lapp.

 

Utanför varje lägenhetsdörr finns ytterligare ett fack avsett för morgontidningen.

 

Postfacksnamn.docx