Nyheter

  Det har uppmärksammats att det är fler och fler  som parkerar på gatan utanför ingången vid Isbergs Gata 12 och omkring. Det är inga problem vid kortare ärenden men över natten/flera timmar är inte OK. Det ska inte stå bilar där räddningstjänsten behöver komma fram! Det är med andra ord parkeringsförbud och vid överträdelse så blir det  böter på 400 sek.

Bostadshuset brf Dockterrassen är ett utmärkt exempel på hur arkitekten löst gestaltningen på den så viktiga hörntomten mot det offentliga rummet — Dockplatsen. Arkitekten har på ett utmärkt sätt läst platsen och givit byggnaden ett eget uttryck efter platsens villkor. Projektet uppfyller också kraven på verksamheter i bottenvåningen vilket skänker liv åt den omgivande stadsmiljön. Byggnaden har sju våningsplan med ett inskjutet åttonde våningsplan med en byggnadsform som är u-formad och öppnar sig inåt land. Platsen vid vattenkanten har också präglat gestaltningen genom bl a fönstrens maritima utformning men också generösa terrasser och altaner som ger de boende goda utblickar mot de omgivande vattenrummen. Behandlingen av fasaden med skärmtegel visar också på möjligheter att använda teglet på ett nytt sätt. Det brunröda teglet bryts sedan mycket effektfullt av de vitputsade vertikala banden över entréerna och trapphusen. Bostadsprojektet tappar dock något i helhetsbedömningen genom de obearbetade och enkla entréerna. Sammantaget har arkitekten på ett förtjänstfullt sätt löst gestaltningen på denna viktiga vattennära plats och är ett gott exempel på vardagsarkitektur, betydelsen för den blandade staden och tillika ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö. Läs motiveringen och se bilder